Филиаллар

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида 2020 йил 6 ноябрь куни кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор йиғилишининг 88-сонли мажлис 27-банди ижросини таъмиилаш мақсадида Соғлиқни Сақлаш вазирининг 15.12.2020й. даги “Худуднй соғлиқни сақлаш муассасаларнда ихтнсослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрнсида” 338-сонли буйруғи асосида Қорақалпоғистон Республикасида, Бухоро, Қашқадарё вилоятарида ва бошқа вилоятларда марказ филиаллари, бўлимлар очиш кўзда тутилган бўлиб, хозирги вақтда филиаллар устави ишлаб чиқилмоқда ва зарур чора-тадбирлар устида ишланмоқда.