+99878 150 96 49; +99871 214 55 03; +99871 214 55 07 (дежур. врач)
allergocenteruz@gmail.com

Бўлимлар

Поликлиника

Поликлиника

Амбулатор мурожаат қилиб келган беморларни кўриш жойи.

Стационар

Стационар

Беморларни стационар (ётиб) даволаниш жойи

Лаборатория

Лаборатория

Беморлардан олинган тахлилларни текшириш жойи