+99894 650 37 57
allergocenteruz@gmail.com

Бўлимлар

Поликлиника

Поликлиника

Амбулатор мурожаат қилиб келган беморларни кўриш жойи.

Стационар

Стационар

Беморларни стационар (ётиб) даволаниш жойи

Лаборатория

Лаборатория

Беморлардан олинган тахлилларни текшириш жойи